قیمت نهایی : تومان
قیمت نهایی : تومان

تعرفه و قیمت ترجمه تخصصی

قیمت ‌گذاری ترجمه در آکادمی زبان مریم حیدری براساس درک شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و تعرفه ترجمه انجمن صنفی مترجمان در نظر گرفته شده است.

📍 معیار و مبنای قیمت‌گذاری در ترجمه، کلمه است. در واقع واحد محاسبه برای قیمت‌گذاری ترجمه، تعداد کلمات متن مبدأ است.

تعریف کلمه: بر اساس تعاریف موجود، کلمه هر چیزی است که بین دو فاصله قرار گیرد؛ تعریفی که در کلیه‌ی برنامه‌های پردازش کلمه و همچنین کلمه‌شمار موجود به عنوان مبنا قرار گرفته است. لازم به ذکر است اعمال این تعریف منوط به رعایت کامل قوانین نگارشی است.

عوامل مؤثر در محاسبه قیمت ترجمه

عوامل مختلفی در تعیین قیمت ترجمه تأثیر گذارند که می‌توان به موارد زیر اشاره نمود.

زبان مبدأ و مقصد (زبان ترجمه)

زمان مورد نیاز جهت ترجمه (زمان ترجمه)

حوزه‌ی تخصصی متن (زمینه سفارش ترجمه)

تعداد کلمات متن مبدأ (حجم سفارش ترجمه)

دشواری متن

میزان حساسیت متن

در تعیین هزینه ترجمه، برای متون عمومی یک نرخ پایه وجود دارد. قیمت‌های پایه در تعرفه به تشخیص و موافقت مترجم و سفارش‌دهنده برحسب مواردی نظیر موضوعات عنوان شده افزایش یا کاهش می‌یابند. در ادامه به تأثیر هر مورد در تعیین هزینه ترجمه می‌پردازیم.

۱- زبان مبدأ و مقصد (زبان ترجمه)

منظور از زبان مبدأ و زبان مقصد در ترجمه چیست؟ اینکه متن اصلی انگلیسی باشد یا فارسی بر قیمت ترجمه اثرگذار است.

۲- زمان مورد نیاز جهت ترجمه (زمان ترجمه)

یکی از عوامل مهم در تعیین قیمت ترجمه، زمان است. به طور کلی زمان عادی در نظر گرفته شده برای انجام ۴ صفحه ترجمه (۱۰۰۰ کلمه) یک روز است و ترجمه بیش از این تعداد کلمات به صورت نیمه‌فوری و فوری محاسبه خواهد شد.

ترجمه‌ی عادی به ترجمه‌ی ۱۰۰۰ کلمه در روز اطلاق می‌شود.

ترجمه‌ی نیمه‌فوری به ترجمه‌ی ۱۵۰۰ کلمه در روز اطلاق می‌شود.

ترجمه‌ی فوری به ترجمه‌ی ۲۰۰۰ کلمه در روز اطلاق می‌شود.

در هر مورد ضریب افزایش قیمت ترجمه براساس زمان تحویل ترجمه به شرح جدول ذیل مشخص شده است:

زمان تحویل سفارش ترجمهضریب افزایش قیمت
عادی ۱
نیمه‌فوری ۱/۵
فوری ۲
جدول ضریب افزایش قیمت ترجمه براساس فوریت زمان تحویل

📍 هر صفحه استاندارد معادل ۲۵۰ کلمه در نظر گرفته می‌شود.

هزینه ترجمه‌ی نیمه‌فوری ۱/۵ برابر هزینه ترجمه‌ی عادی است.

هزینه ترجمه‌ی فوری ۲ برابر هزینه ترجمه‌ی عادی است.

📍 زمان تحویل ترجمه‌ها به صورت عادی، نیمه‌فوری و فوری محاسبه می‌گردد.

جدول زمان‌بندی تحویل سفارش‌های ترجمه
تعداد صفحاتبازه کلماتزمان تحویل عادیزمان تحویل نیمه‌فوریزمان تحویل فوری
۱ تا ۴ صفحه ۲۵۰ تا ۱۰۰۰ کلمه۲۴ ساعت۱۸ ساعت۱۲ ساعت
۵ تا ۸ صفحه۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ کلمه۲ روز۱٫۵ روز۱ روز
۹ تا ۱۲ صفحه۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ کلمه۳ روز۲ روز۱٫۵ روز
۱۳ تا ۱۶ صفحه۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ کلمه۴ روز۳ روز۲ روز
۱۷ تا ۲۰ صفحه۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ کلمه۵ روز۳٫۵ روز۲٫۵ روز
۲۱ تا ۲۴ صفحه۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ کلمه۶ روز۴٫۵ روز۳ روز
۲۵ تا ۲۸ صفحه۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰ کلمه۷ روز۵٫۵ روز۳٫۵ روز
۲۹ تا ۳۲ صفحه۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰ کلمه۸ روز۶ روز۴ روز
۳۳ تا ۳۶ صفحه۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰ کلمه۹ روز۶٫۵ روز۴٫۵ روز
۳۷ تا ۴۰ صفحه۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ کلمه۱۰ روز۷٫۵ روز۵ روز
۴۱ تا ۶۰ صفحه۱۰۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ کلمه۱۱ تا ۱۵ روز۸ تا ۱۱٫۵ روز۵ تا ۷٫۵ روز
۶۱ تا ۸۰ صفحه۱۵۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ کلمه۱۶ تا ۲۰ روز۱۲ تا ۱۵ روز۷٫۵ تا ۱۰ روز
۸۱ تا ۱۰۰ صفحه۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰ کلمه۲۱ تا ۲۵ روز۱۶ تا ۱۹ روز۱۰ تا ۱۲٫۵ روز
۱۰۱ تا ۲۰۰ صفحه۲۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ کلمه۲۶ تا ۵۰ روز۱۹٫۵ روز تا ۳۷٫۵۱۲٫۵ تا ۲۵ روز
۲۰۱ تا ۴۰۰ صفحه۵۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ کلمه۵۱ تا ۱۰۰ روز۳۸ روز تا ۷۵ روز۲۵ روز تا ۵۰ روز
بالای ۴۰۰ صفحهبالای ۱۰۰۰۰۰ کلمههر ۴۰۰ صفحه ۱۰۰ روزهر ۴۰۰ صفحه ۷۵ روزهر ۴۰۰ صفحه ۵۰ روز
جدول زمان‌بندی تحویل سفارش ترجمه

زمان تحویل ترجمه‌ی نیمه‌فوری، ۳/۴ زمان ترجمه‌ی عادی است.

زمان تحویل ترجمه‌ی فوری، نصف زمان ترجمه‌ی عادی است.

شما عزیزان می‌توانید با توجه به زمان تحویل ترجمه مورد نظرتان اقدام به انتخاب خدمات ترجمه به صورت عادی، نیمه‌فوری و فوری نمایید.

۳- حوزه‌ی تخصصی متن (زمینه سفارش ترجمه)

از آنجایی که مدت زمان لازم برای ترجمه یک صفحه متن عمومی و تخصصی برابر نیست و قطعاً متون تخصصی وقت‌گیرتر هستند و به دانش، تخصص و دقت بیشتری احتیاج دارند؛ قیمت متون تخصصی با ضریب بیشتری محاسبه خواهند شد.

برخی از زمینه‌های تخصصی ترجمه با توجه به تخصصی بودن متون، دارای ضریب افزایش قیمت ترجمه هستند.

زمینه ضریب افزایش قیمت ترجمه
زیرنویس فیلم سینمایی و سریال ۰.۷
پزشکی ۱.۲۵
خبر و گزارش های ژورنالیستی ۱.۲۵
رزومه و انگیزه نامه ۱.۲۵
معماری و شهرسازی ۱.۲۵
نفت، گاز و پتروشیمی ۱.۲۵
حقوق ۱.۵
فلسفه۱.۵
قرارداد و اسناد تجاری۱.۵
ادبیات، زبانشناسی، متون ادبی و شعر ۲
معارف اسلامی و الهیات ۲
واژه‌نامه ۲
جدول ضریب افزایش قیمت ترجمه براساس زمینه سفارش

آکادمی زبان مریم حیدری در کلیه زمینه‌ها و رشته‌های دانشگاهی خدمات ترجمه را به صورت تخصصی ارائه می‌نماید.

عمومی و تخصصی/ ادبیات و زبانشناسی / اسناد تجاری / اقتصاد / برق و الکترونیک / پرستاری / پزشکی / حسابداری و مدیریت / حقوق / روانشناسی / زمین شناسی و معدن / زیرنویس فیلم و سریال / زیست شناسی / سیاسی / شیمی / صنایع / صنایع غذایی / علوم اجتماعی / علوم تربیتی / عمران / فقه و علوم اسلامی / فلسفه / کامپیوتر / کشاورزی / مالی و بازرگانی / متالوژی و مواد / محیط زیست / معماری / مکانیک / نفت، گاز و پتروشیمی / ورزشی / هنر

📍 جهت آشنایی با زمینه‌ها و رشته‌های تخصصی مورد پذیرش جهت ترجمه کلیک کنید.

۴ تعداد کلمات متن مبدأ (حجم سفارش ترجمه)

یکی از پارامترهای مهم در تعیین زمان تحویل ترجمه، تعداد کلمات متن مبدأ ترجمه است. افزایش تعداد کلمات و حجم سفارش ترجمه باعث افزایش مدت زمان تحویل سفارش ترجمه می‌شود و از طرف دیگر افزایش حجم سفارش شامل تخفیف حجمی در محاسبه قیمت ترجمه خواهد شد. آکادمی زبان مریم حیدری در راستای قدردانی از مشتریان وفادار و همچنین ارج نهادن به فعالیت‌های پژوهشی محققان، پژوهشگران و دانشجویان، تخفیف‌هایی را برای سفارشات ترجمه متون و مقالات انگلیسی و فارسی در نظر گرفته است.

محاسبه تخفیف حجمی در برآورد قیمت ترجمه

براساس تعداد کلمات متن مبدأ، تخفیف‌های حجمی مختلفی جهت کاهش هزینه سفارش‌های حجیم ترجمه براساس جدول زیر اعمال می‌گردد:

تعداد صفحات استانداردتعداد کلماتزمان تحویلدرصد تخفیف
۱ تا ۲۴ صفحه۱ تا ۶,۰۰۰۰٫۵ تا ۶ روز ۲  %
۲۵ تا ۴۸ صفحه۶,۰۰۱ تا ۱۲,۰۰۰۷ تا ۱۲ روز۳  %
۴۹ تا ۷۲ صفحه۱۲,۰۰۱ تا ۱۸,۰۰۰۱۳ تا ۱۸ روز ۴  %
۷۳ تا ۱۰۰ صفحه۱۸,۰۰۱تا ۲۵,۰۰۰۱۹ تا ۲۵ روز۵  %
۱۰۱ تا ۲۰۰ صفحه۲۵,۰۰۱ تا ۵۰,۰۰۰۲۶ تا ۵۰ روز ۶  %
۲۰۱ تا ۵۰۰ صفحه۵۰,۰۰۱ تا ۱۲۵,۰۰۰۵۱ تا  ۱۲۵ روز۷  %
۵۰۱ تا ۲۰۰۰۰ صفحه ۱۲۵,۰۰۱ تا ۵,۰۰۰,۰۰۰۱۲۶ تا ۲,۰۰۰ روز ۸  %
جدول تخفیف حجمی سفارش ترجمه

۵ دشواری متن

متن دشوار متنی است که دارای لغات تخصصی و ساختار زبانی پیچیده بوده و نیازمند دانش قبلی باشد. اساساً جهت محاسبه قیمت ترجمه، متونی که دارای لغات تخصصی هستند یا از نظر ساختاری پیچیده هستند با ضریب بیشتری محاسبه می‌شوند اما ما در آکادمی زبان مریم حیدری هزینه دشواری متون را برای مشتریان محاسبه نخواهیم کرد.

نوع متنضریب افزایش قیمت ترجمه
عمومی۱
تخصصی۱.۲
جدول افزایش قیمت ترجمه براساس دشواری متون

۶ میزان حساسیت متن

متن‌هایی که دامنه‌ی نشر گسترده‌ای دارند و یا مربوط به سازمان‌ها، شرکت‌ها و ارگان‌هایی می‌شوند که سود و زیان کار آن‌ها در گرو ترجمه‌ی صحیح است، «با حساسیت ویژه» محسوب شده و ضریب ۲ دارند. هر چند که ما در این وبسایت این ضریب افزایش قیمت را همانند ضریب افزایش قیمت دشواری متن محاسبه نمی‌کنیم.

نحوه قیمت‌گذاری ترجمه متون در آکادمی زبان مریم حیدری با سایر همکاران چه تفاوتی دارد؟

کلیه پارامترها و عوامل مؤثری که در تعیین قیمت ترجمه مؤثرند را برای شما برشمردیم اما در آکادمی زبان مریم حیدری فقط برخی از این پارامترها در تعیین قیمت ترجمه لحاظ می‌شوند.

پارامترهایی که در برآورد قیمت ترجمه لحاظ می‌کنیم تنها شامل ۴ پارامتر از ۶ پارامتری است که در این مقاله به آنها اشاره شده است. به صورت کلی پارامترهای مورد محاسبه در برآورد هزینه ترجمه شامل موارد زیر است:

زبان مبدأ و مقصد (زبان ترجمه)

زمان مورد نیاز جهت ترجمه (زمان ترجمه)

حوزه‌ی تخصصی متن (زمینه سفارش ترجمه)

تعداد کلمات متن مبدأ (حجم سفارش ترجمه)

بنابراین در آکادمی زبان مریم حیدری نحوه محاسبه به صورت کیفیت برنزی، نقره‌ای، طلایی، الماسی و سایر موارد وجود ندارد و کلیه سفارش‌های ترجمه با کیفیت تخصصی خدمت شما عزیزان ارائه می‌گردد.

خاطر نشان می‌گردد قیمت‌گذاری ترجمه در آکادمی زبان مریم حیدری، میانگین قیمت ترجمه در بازار ترجمه ایران در نظر گرفته شده است تا مشتریان هزینه‌ای کمتری بابت سفارش خود بپردازند.

📍 جهت مشاهده و بررسی قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی کلیک نمایید.

📍 جهت مشاهده و بررسی قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی کلیک نمایید.

کلیه سفارش‌های ترجمه به صورت کاملاً رایگان تایپ و ویرایش می‌شوند.

📍 کلیه سفارشات ترجمه پس از اتمام کار ترجمه، مورد بازخوانی و ویرایش تخصصی قرار می‌گیرند.

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × سه =

Select more than one item for comparison.