قیمت نهایی : تومان
قیمت نهایی : تومان

در این مقاله در مورد نحوه محاسبه قیمت ویرایش و پارامترهای مؤثر در محاسبه هزینه ویرایش توضیحات مفصلی داده شد. در این مقاله قیمت ویرایش متون انگلیسی براساس رشته‌های تخصصی و زمان تحویل عادی، نیمه‌فوری و فوری در جدولی تدوین شده و خدمت شما عزیزان ارائه می‌گردد.

عوامل مختلفی در تعیین قیمت ویرایش متون تأثیر گذارند که می توان به موارد زیر اشاره نمود.

✤ زبان متن ویرایش
✤ زمینه سفارش ویرایش
✤ زمان مورد نیاز جهت ویرایش
✤ تعداد کلمات و حجم سفارش ویرایش

Select more than one item for comparison.