قیمت نهایی : تومان
قیمت نهایی : تومان

تعرفه و قیمت ویرایش تخصصی

معیار و مبنای محاسبه قیمت ویرایش متون و مقالات، کلمه است. در واقع واحد محاسبه برای قیمت‌گذاری ویرایش و بازخوانی، تعداد کلمات متن است.

عوامل مؤثر در محاسبه قیمت ویرایش

عوامل مختلفی در تعیین قیمت ویرایش متون تأثیر گذارند که می توان به موارد زیر اشاره نمود.

زبان متن ویرایش

زمینه سفارش ویرایش

زمان مورد نیاز جهت ویرایش

تعداد کلمات و حجم سفارش ویرایش

در تعیین هزینه ویرایش، برای متون عمومی یک نرخ پایه وجود دارد. قیمت‌های پایه در تعرفه به تشخیص و موافقت ویراستار و سفارش‌دهنده برحسب مواردی نظیر موضوعات عنوان شده افزایش یا کاهش می‌یابند. در ادامه به تأثیر هر مورد در برآورد هزینه ویرایش می‌پردازیم.

۱- زبان متن ویرایش

منظور از زبان متن ویرایش چیست؟ اینکه متن سفارش ویرایش و بازخوانی انگلیسی باشد یا فارسی بر قیمت ویرایش اثرگذار است.

گاهی اوقات متون و مقالاتی که جهت ویرایش ارسال می‌شود متن ترجمه شده است یعنی ممکن است متن اصلی به زبان انگلیسی و یا فارسی بوده و ترجمه شده باشد و نیاز به ویراستاری داشته باشد؛ و یا اینکه متون و مقالات براساس دانش نویسنده به یکباره نگارش شده باشند. بنابراین زبان فایلی که جهت سفارش ویرایش ارسال می‌گردد در تعیین قیمت ویرایش مؤثر است.

۲- زمینه سفارش ویرایش

از آنجایی که مدت زمان لازم جهت ویرایش یک صفحه متن عمومی و تخصصی برابر نیست و قطعاً متون تخصصی وقت‌گیرتر هستند و به دانش، تخصص، زمان و دقت بیشتری احتیاج دارند؛ قیمت متون تخصصی با ضریب بیشتری محاسبه خواهند شد.

برخی از زمینه‌های تخصصی ویرایش و بازخوانی با توجه به تخصصی بودن متون، دارای ضریب افزایش قیمت ویرایش هستند.

زمینه ضریب افزایش قیمت ویرایش
زیرنویس فیلم سینمایی و سریال ۰.۷
پزشکی ۱.۲۵
خبر و گزارش های ژورنالیستی ۱.۲۵
رزومه و انگیزه نامه ۱.۲۵
معماری و شهرسازی ۱.۲۵
نفت، گاز و پتروشیمی ۱.۲۵
حقوق ۱.۵
فلسفه۱.۵
قرارداد و اسناد تجاری۱.۵
ادبیات، زبانشناسی، متون ادبی و شعر ۲
معارف اسلامی و الهیات ۲
واژه‌نامه ۲
جدول ضریب افزایش قیمت ویرایش براساس زمینه سفارش

آکادمی زبان مریم حیدری در کلیه زمینه‌ها و رشته‌های دانشگاهی خدمات ویرایش و بازخوانی را به صورت تخصصی ارائه می‌نماید.

عمومی و تخصصی/ ادبیات و زبانشناسی / اسناد تجاری / اقتصاد / برق و الکترونیک / پرستاری / پزشکی / حسابداری و مدیریت / حقوق / روانشناسی / زمین شناسی و معدن / زیرنویس فیلم و سریال / زیست شناسی / سیاسی / شیمی / صنایع / صنایع غذایی / علوم اجتماعی / علوم تربیتی / عمران / فقه و علوم اسلامی / فلسفه / کامپیوتر / کشاورزی / مالی و بازرگانی / متالوژی و مواد / محیط زیست / معماری / مکانیک / نفت، گاز و پتروشیمی / ورزشی / هنر

📍 جهت آشنایی با زمینه‌ها و رشته‌های تخصصی مورد پذیرش جهت ویرایش کلیک کنید.

۳ زمان مورد نیاز جهت ویرایش

یکی از عوامل مهم در تعیین قیمت سفارش ویرایش، زمان است. به طور کلی زمان عادی در نظر گرفته شده برای انجام ۴ صفحه ویرایش (۱۰۰۰ کلمه) یک روز است و ویرایش بیش از این تعداد کلمات به صورت نیمه‌فوری و فوری محاسبه خواهد شد.

ویرایش عادی به ویرایش ۱۰۰۰ کلمه در روز اطلاق می‌شود.

ویرایش نیمه‌فوری به ویرایش ۱۵۰۰ کلمه در روز اطلاق می‌شود.

ویرایش فوری به ویرایش ۲۰۰۰ کلمه در روز اطلاق می‌شود.

ضریب افزایش قیمت ویرایش براساس زمان تحویل سفارش ویرایش به شرح جدول ذیل مشخص شده است:

زمان تحویل سفارش ویرایشضریب افزایش قیمت
عادی ۱
نیمه‌فوری ۱/۵
فوری ۲
جدول ضریب افزایش قیمت ویرایش براساس فوریت زمان تحویل

📍 هر صفحه استاندارد معادل ۲۵۰ کلمه در نظر گرفته می‌شود.

هزینه ویرایش نیمه‌فوری ۱/۵ برابر هزینه ویرایش عادی است.

هزینه ویرایش فوری ۲ برابر هزینه ویرایش عادی است.

📍 زمان تحویل ویرایش‌ها به صورت عادی، نیمه‌فوری و فوری محاسبه می‌گردد.

جدول زمان‌بندی تحویل سفارش‌های ویرایش
تعداد صفحاتبازه کلماتزمان تحویل عادیزمان تحویل نیمه‌فوریزمان تحویل فوری
۱ تا ۴ صفحه ۲۵۰ تا ۱۰۰۰ کلمه۲۴ ساعت۱۸ ساعت۱۲ ساعت
۵ تا ۸ صفحه۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ کلمه۲ روز۱٫۵ روز۱ روز
۹ تا ۱۲ صفحه۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ کلمه۳ روز۲ روز۱٫۵ روز
۱۳ تا ۱۶ صفحه۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ کلمه۴ روز۳ روز۲ روز
۱۷ تا ۲۰ صفحه۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ کلمه۵ روز۳٫۵ روز۲٫۵ روز
۲۱ تا ۲۴ صفحه۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ کلمه۶ روز۴٫۵ روز۳ روز
۲۵ تا ۲۸ صفحه۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰ کلمه۷ روز۵٫۵ روز۳٫۵ روز
۲۹ تا ۳۲ صفحه۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰ کلمه۸ روز۶ روز۴ روز
۳۳ تا ۳۶ صفحه۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰ کلمه۹ روز۶٫۵ روز۴٫۵ روز
۳۷ تا ۴۰ صفحه۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ کلمه۱۰ روز۷٫۵ روز۵ روز
۴۱ تا ۶۰ صفحه۱۰۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ کلمه۱۱ تا ۱۵ روز۸ تا ۱۱٫۵ روز۵ تا ۷٫۵ روز
۶۱ تا ۸۰ صفحه۱۵۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ کلمه۱۶ تا ۲۰ روز۱۲ تا ۱۵ روز۷٫۵ تا ۱۰ روز
۸۱ تا ۱۰۰ صفحه۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰ کلمه۲۱ تا ۲۵ روز۱۶ تا ۱۹ روز۱۰ تا ۱۲٫۵ روز
۱۰۱ تا ۲۰۰ صفحه۲۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ کلمه۲۶ تا ۵۰ روز۱۹٫۵ روز تا ۳۷٫۵۱۲٫۵ تا ۲۵ روز
۲۰۱ تا ۴۰۰ صفحه۵۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ کلمه۵۱ تا ۱۰۰ روز۳۸ روز تا ۷۵ روز۲۵ روز تا ۵۰ روز
بالای ۴۰۰ صفحهبالای ۱۰۰۰۰۰ کلمههر ۴۰۰ صفحه ۱۰۰ روزهر ۴۰۰ صفحه ۷۵ روزهر ۴۰۰ صفحه ۵۰ روز
جدول زمان‌بندی تحویل سفارش ویرایش و بازخوانی

زمان تحویل ویرایش نیمه‌فوری، ۳/۴ زمان ویرایش عادی است.

زمان تحویل ویرایش فوری، نصف زمان ویرایش عادی است.

شما عزیزان می‌توانید با توجه به زمان تحویل مورد نظرتان اقدام به انتخاب خدمات ویرایش به صورت عادی، نیمه‌فوری و فوری نمایید.

۴- تعداد کلمات و حجم سفارش ویرایش

یکی از پارامترهای مهم در تعیین زمان تحویل ویرایش، تعداد کلمات متن ویرایش است. افزایش تعداد کلمات و حجم سفارش ویرایش باعث افزایش مدت زمان تحویل سفارش می‌شود و از طرف دیگر افزایش حجم سفارش شامل تخفیف حجمی در محاسبه قیمت ویرایش و بازخوانی خواهد شد. آکادمی زبان مریم حیدری در راستای قدردانی از مشتریان وفادار و همچنین ارج نهادن به فعالیت‌های پژوهشی محققان، پژوهشگران و دانشجویان، تخفیف‌هایی را برای سفارشات ویرایش متون و مقالات انگلیسی و فارسی در نظر گرفته است.

محاسبه تخفیف حجمی در تعیین قیمت ویرایش

براساس تعداد کلمات متن سفارش، تخفیف‌های حجمی مختلفی جهت کاهش هزینه سفارش‌های حجیم ویرایش براساس جدول زیر اعمال می‌گردد:

تعداد صفحات استانداردتعداد کلماتزمان تحویلدرصد تخفیف
۱ تا ۲۴ صفحه۱ تا ۶,۰۰۰۰٫۵ تا ۶ روز ۲  %
۲۵ تا ۴۸ صفحه۶,۰۰۱ تا ۱۲,۰۰۰۷ تا ۱۲ روز۳  %
۴۹ تا ۷۲ صفحه۱۲,۰۰۱ تا ۱۸,۰۰۰۱۳ تا ۱۸ روز ۴  %
۷۳ تا ۱۰۰ صفحه۱۸,۰۰۱تا ۲۵,۰۰۰۱۹ تا ۲۵ روز۵ %
۱۰۱ تا ۲۰۰ صفحه۲۵,۰۰۱ تا ۵۰,۰۰۰۲۶ تا ۵۰ روز ۶ %
۲۰۱ تا ۵۰۰ صفحه۵۰,۰۰۱ تا ۱۲۵,۰۰۰۵۱ تا  ۱۲۵ روز۷  %
۵۰۱ تا ۲۰۰۰۰ صفحه ۱۲۵,۰۰۱ تا ۵,۰۰۰,۰۰۰۱۲۶ تا ۲,۰۰۰ روز ۸  %
جدول تخفیف حجمی سفارش ویرایش

نحوه قیمت‌گذاری سفارش ویرایش متون در آکادمی زبان مریم حیدری با سایر همکاران چه تفاوتی دارد؟

کلیه پارامترها و عوامل مؤثری که در تعیین قیمت ویرایش مؤثرند را برای شما برشمردیم که البته پارامترهای دیگری نیز وجود دارد که از اعمال تأثیر آنها صرف‌نظر نموده ایم.

در آکادمی زبان مریم حیدری نحوه محاسبه قیمت سفارش ویرایش به صورت کیفیت برنزی، نقره‌ای، طلایی، الماسی و سایر موارد وجود ندارد و کلیه سفارش‌های ویرایش با کیفیت تخصصی خدمت شما عزیزان ارائه می‌گردد.

خاطر نشان می‌گردد قیمت گذاری ویرایش در آکادمی زبان مریم حیدری، کمتر از میانگین قیمت ویرایش در بازار ایران در نظر گرفته شده است تا مشتریان هزینه‌ای کمتری بابت سفارش خود بپردازند.

📍 جهت مشاهده و بررسی قیمت ویرایش متون انگلیسی کلیک نمایید.

📍 جهت مشاهده و بررسی قیمت ویرایش متون فارسی کلیک نمایید.

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده + 15 =

Select more than one item for comparison.