روز جهانی زن مبارک
فرهنگی

روز جهانی زن مبارک

روز جهانی زن بر همه‌ی زنان بی نظیر مبارک!
✨ بدرخشید! از امروز تا همیشه! ✨

Happy Women’s Day to all the incredible women!
✨ Shine on! Not just today but everyday! ✨

تصویر نویسنده
مریم حیدری

مریم حیدری مدرس زبان انگلیسی، مترجم و ویراستار متون و مقالات انگلیسی و فارسی فارغ التحصیل کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد فارغ التحصیل کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی دانشگاه تربیت مدرس تهران بیش از 22 سال سابقه تدریس زبان انگلیسی، ترجمه و ویرایش متون و مقالات انگلیسی و فارسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.